Your complete guide to offshore wind at Arendalsuka

Offshore wind is high on the agenda at Arendalsuka, Norway’s biggest annual political workshop. Here is your complete guide to offshore wind seminars (In Norwegian).

Norwegian Offshore Wind´s seminars

 

DEN STORE HAVVINDKVELDEN

12. august kl. 19.00

Vi sparker i gang havvinddiskusjonene på Arendalsuka 2024 med å samle hele industrien til den store havvindkvelden. 

 

NORSKE HAVVINDHAVNER TRENGER ET SKIPPERTAK

13. august kl. 13.00

Norske havvindhavner kan skape milliardverdier årlig fram mot 2030. Uten havnene blir det ikke mulig å nå havvindambisjonene våre. Det haster derfor med en plan for finansiering og utvikling. 

 

HAVVIND KREVER ET FORSKNINGSLØFT

14. august kl. 08.00

Vi vet heldigvis mye om hvordan havvindutbygging påvirker både naturen og samfunnet vårt. Samtidig er ny forskning drivkraften bak ny kraftproduksjon, og på dette arrangementet skal vi diskutere hva som må til for å ta havvindforskningen et steg videre.  

 

EKSPORT OG HAVVIND: FRA SÆRT TIL SVÆRT

14. august kl.11.00

Norsk leverandørindustri kan kapre større globale markedsandeler innen havvind. Hva kreves for at Norge kan gjøre havvind til en stor ny eksportnæring?

 

HAVVINDÅRET 2025

14. august kl. 14.00

2025 vil bli et sentralt år for Norges havvindsatsing. Prosjektområder på Utsira Nord skal tildeles og det er varslet en ny stor utlysningsrunde av nye områder for havvind. I denne «2025-runden» har myndighetene åpnet for at det kan være aktuelt med hybride nettløsninger.

 

 

Seminars by other organisors

KI-LØFT FOR HAVVIND

13. august kl. 14.00

I dette arrangementet vil vi presentere hvordan KI og digitalisering kan bidra til å kutte kostnader, effektivisere prosesser, utvikle miljøriktige løsninger, og sikre effektiv og pålitelig kraftforsyning. Men er viljen til å satse på dette til stede?

 

FRA SUBSIDIER TIL LØNNSOMHET: LØSNINGER FOR FLYTENDE HAVVIND

13. august kl. 10.00

Bli med når Gard, NIORD og DNV inviterer til debatt om fremtidens flytende havvind  og om det finnes farbare veier til lønnsom kraftproduksjon til havs.

 

HAVVIND - MULIGHETER OG UTFORDRINGER FOR NORGES HAVVINDSATSNING

14. august 15.00

Mainstream renewable Power inviterer ulike aktører til en samtale om havvindsatsningen i Norge. Vi vil dele arrangementet i to, med to ulike temaer som tar for seg mulighetene og utfordringen knyttet til en storstilt satsning på havvind i Norge.

 

HAVVIND – FRA «PERFEKT STORM» TIL MEDVIND?

14. august kl 10.45

Havvind har vært i hardt vær de siste årene, blant annet som følge av økt inflasjon, økte rentekostnader og press i leverandørkjeden. Mange har snakket om at havvindindustrien har vært i sin første krise - en perfekt storm.

 

NORGE TRENGER EN STRATEGI FOR HAVNER OG INFRASTRUKTUR TIL HAVVIND

14. august kl. 08.00

Bratte fjell og dype fjorder kan gi norsk havvindnæring konkurransefortrinnet vi trenger i møte med en global konkurranse. Havvind forutsetter dypvannshavner i le for vær og vind, noe Norge har særlig forutsetninger for å etablere.

 

HAVVIND- KAN MAN FÅ TIL SAMEKSISTENS MED FISKERINÆRINGEN?

12. august kl 12.00

Havvind - kan man få til sameksistens med fiskerinæringen? Første utbygging, av mange fremtidige, er snart i gang rett ved fiskefeltet i Nordsjøen. Hvordan påvirker turbinene fisken? Hvordan blir det å fiske i nærheten av et stort havvindanlegg? 

 

HAVVIND OG HAVNETT; ÉN AV NORGES BESTE LØSNINGER FOR MER KRAFT. HVA VENTER VI PÅ?

13.august kl. 15.00

Det som trengs framover er koordinering på tvers av land og politisk vilje. Vi ser på effektene ved et storskala havnett for Norge, og vi diskuterer hvordan man kan finne flertall på begge sider av det politiske spekteret i Norge for å realisere hybridprosjekter og et havnett.

 

VI TAR TEMPEN PÅ SAMARBEIDET MELLOM FISKERI OG HAVVIND

13. august kl. 11.15

Hvordan kan man ivareta fiskeriene i utbyggingen av havvinden? Mye har skjedd på dette feltet og Fiskarlaget gjennomfører sin faste fot i bakken på Arendalsuka. Vi legger opp til faglige innlegg og politisk debatt.

 

DEN NORSKE HAVVIND-SATSINGEN –  ET NYTT EKSPORT-EVENTYR?

14. august kl 12.00

Det globale flytende havvindmarkedet er gigantisk. Men hva skal til for at dette skal bli Norges neste eksporteventyr? Norsk teknologi er verdensledende og har lenge hatt et solid forsprang. Nå satses enorme summer i flere andre land, er vi i ferd med å rote bort ledelsen vår? 

 

HVA ER AMBISIØS HAVVINDPOLITIKK? HVORDAN SIKRE EFFEKTIVITET, SAMFUNNSAKSEPT OG RETTFERDIG UTBYGGING?

14.august kl. 14.00

Havvind presenteres i økende grad som fremtidens fornybare energikilde i Nordsjøen. Hvis vi skal sikre langsiktig samfunnsaksept og legitimitet for havvind utbygging – er det helt avgjørende og adressere og diskutere hvilke utfordringer og muligheter havvindutbygging kan skape i de kystregionene som skal bidra til utbyggingen til havs.

 

HAVNETT - DET STARTER I 2025

12 august kl. 16.00

Nordsjølandene har samlet seg politisk rundt en felles plan om å bygge ut 300 GW med havvind innen 2050. Da blir Nordsjøen det grønne kraftverket i hjertet av Europas omstilling som kan kutte klimautslippene og øke kraftproduksjonen.  

 

DET STORE HAVVINDMØTET

12. august kl. 14.00

Startskuddet har gått for Norges havvindeventyr. Den historiske havvindauksjonen kom i mål og nå kan Norge komme i gang med utbyggingen. Hvor kommer de neste store prosjektene og hvilken rammebetingelse kommer næringen til å møte?

 

LEVERANDØRINDUSTRIENS HAVVINDAMBISJONER

13.august kl. 12.30

Leverandørindustriens havvindambisjoner, teknologi og løsninger fra norsk leverandørindustri.

Join our newsletter

Get weekly updates from the industry and other Norwegian Offshore Wind content

Sign up here

Latest news

Ivar Slengesol from TGS is elected new Chair of Norwegian Offshore Wind

Read more

Your complete guide to offshore wind at Arendalsuka

Read more
International

EU Greenlights Italy's FER2 Decree, Accelerating Offshore Wind Expansion

Read more