All events

Norske havvindhavner trenger et skippertak


-
Arendalsuka
Lille Andevinge
Get tickets here

Norske havvindhavner kan skape milliardverdier årlig fram mot 2030. Uten havnene blir det ikke mulig å nå havvindambisjonene våre. Det haster derfor med en plan for finansiering og utvikling.

En analyse fra Menon Economics høsten 2023 viser et stort potensial for sysselsetting og verdiskaping for havnene som satser på havvind. Samlet sett har norske havner ambisjoner om å realisere en årlig installasjon- og sammenstillingskapasitet på 5 GW innen 2030. Dette tilsvarer cirka 350 vindturbiner årlig.

Når havnene blir spurt om hva som er deres største barriere, er svaret klart: Finansiering. 

Havvind blir en betydelig eksportindustri for havnene. Utbyggingen av havvind vil være spesielt stor i Nordsjøen, et område som er estimert til å ha en akkumulert kapasitet på 72 GW i 2030. Menons beregninger viser at installasjon- og sammenstillingshavner som skal levere til havvindutbygging i Nordsjøen, bør ha en årlig kapasitet på 12 GW i 2030. Det er nesten fire ganger så mye som eksisterende kapasitet. Hvordan skal vi få til det? Og hvordan skal vi samtidig sikre kapasiteten på fartøy som skal levere til industrien?

På Arendalsuka tar vi den store debatten om skippertaket som trengs for å rigge norske havner til havvindfremtiden!

Program

TimeEventSpeakers
13.00

Velkommen

Astrid Green

Business development manager, Norwegian Offshore Wind

Christine Korme

Kommunikasjonsdirektør, Rederiforbundet
13.05

Norske havvindhavner: Potensialet for verdiskaping

Maren Nygård Basso

Seniorøkonom, Menon Economics
13.15

Finansiering av norske havner

Turid Storhaug

Windport AS

Ingunn Kalve

Energy Transition Director, Subsea7

Jan-Kristian Haukeland

EVP Renewables, DOF Subsea

John E. Stangeland

Konsernsjef, NorSea (Ventyr konsortium)
13.30

Politikerdebatt

Tom Einar Karlsen

Stortingsrepresentant, Arbeiderpartiet
Get tickets here

Programme responsible

Arne Vatnøy

Communication manager

Astrid Green

Business Development Manager

Organisers

Norwegian Offshore Wind

Rederiforbundet

Speakers

Astrid Green

Business development manager, Norwegian Offshore Wind

Maren Nygård Basso

Seniorøkonom, Menon Economics

Ingunn Kalve

Energy Transition Director, Subsea7

Turid Storhaug

Windport AS

Christine Korme

Kommunikasjonsdirektør, Rederiforbundet

John E. Stangeland

Konsernsjef, NorSea (Ventyr konsortium)

Tom Einar Karlsen

Stortingsrepresentant, Arbeiderpartiet

Upcoming events