All events

Havvind krever et forskningsløft


-
Arendalsuka
Samfunnsteltet
Get tickets here

Vi vet heldigvis mye om hvordan havvindutbygging påvirker både naturen og samfunnet vårt. Samtidig er ny forskning drivkraften bak ny kraftproduksjon, og på dette arrangementet skal vi diskutere hva som må til for å ta havvindforskningen et steg videre.

Norge står ved en unik korsvei der havvindutvikling kan bidra til både å dekke økt etterspørsel etter energi og utvikle en konkurransedyktig eksportindustri. Forskning, innovasjon og god tilgang på relevante data var sentralt for utvikling av det som den gang skulle bli oljeeventyret, med både stor produksjon fra norsk sokkel og en stor konkurransedyktig oljeleverandørnæring. Hvordan kan vi så få til det samme innen havvind og havvindindustri? 

Nordsjøen er et av de områdene i verden hvor norske forskningsmiljøer har et enormt tilfang av kunnskap. Nå samler SINTEF, NORCE, Norwegian Offshore Wind og Nasjonalt Kompetansesenter for Havvind kreftene for å identifisere de kunnskapshullene vi må tette for å lykkes med havvindsatsingen i Norge.  

De allerede sterke forskningsmiljøene i Norge må styrkes ytterligere. Vi trenger å samordne bedre det vi allerede vet, og flere ressurser til å forske videre der vi har for lite kunnskap. Det handler ikke kun om naturpåvirkning, miljø og marint liv – her skal vi også diskutere kunnskap om effektive konsesjonsprosesser, juridisk rammeverk og teknologiske fremskritt for å få ned kostnaden på havvind.  

På dette arrangementet inviterer vi topper fra industrien, utdanningssektoren og forskningen for å diskutere de store strategiske linjene, samtidig som vi skal dykke inn i detaljene. Vi skal utfordre politikerne våre på hvor vi må sette inn skytset for å sørge for at Norge blir verdensledende innen havvindforskning.  

Program

TimeEventSpeakers
08.00

Velkommen

Arne Vatnøy

Kommunikasjonssjef, Norwegian Offshore Wind

Marthe Michelsen

Kommunikasjonsansvarlig, Nasjonalt Kompetansesenter for Havvind
08.02

Hvilke kunnskapshull må vi fylle?

John Olav Tande

Director of NorthWind at SINTEF Energi AS
08.10

Industriens behov

Tove Røskaft

Head of Offshore Wind, Mainstream Renewables

Stephen Bull

CEO Vårgrønn
08.25

Koordinering av havvindforskning

Camilla Stoltenberg

Direktør, NORCE

Alexandra Koefoed

VP Offshore Wind, Kongsberg

Torgeir Stordal

Direktør, Sokkeldirektoratet
08.40

Politikerpanel

Sissel Knutsen Hegdal

Ordfører i Stavanger (H)

Lise Selnes

Forskningspolitisk talsperson, AP
Get tickets here

Programme responsible

Arne Vatnøy

Communication manager

Christopher Harman (Phd)

Innovation Manager

Organisers

Norwegian Offshore Wind

NORCE

SINTEF

Nasjonalt Kompetansesenter for Havvind

Speakers

Arne Vatnøy

Kommunikasjonssjef, Norwegian Offshore Wind

Marthe Michelsen

Kommunikasjonsansvarlig, Nasjonalt Kompetansesenter for Havvind

Camilla Stoltenberg

Direktør, NORCE

Alexandra Bech Gjørv

Direktør, SINTEF

Alexandra Koefoed

VP Offshore Wind, Kongsberg

Torgeir Stordal

Direktør, Sokkeldirektoratet

John Olav Tande

Director of NorthWind at SINTEF Energi AS

Tove Røskaft

Head of Offshore Wind, Mainstream Renewables

Sissel Knutsen Hegdal

Ordfører i Stavanger (H)

Lise Selnes

Forskningspolitisk talsperson, AP

Upcoming events