All events

Eksport og havvind: Fra sært til svært


-
Arendalsuka
Clarion Hotel Tyholmen
Get tickets here

Norsk leverandørindustri kan kapre større globale markedsandeler innen havvind. Hva kreves for at Norge kan gjøre havvind til en stor ny eksportnæring?

Ifølge årets Eksportmelding er det havvind som er den største driveren for eksport blant de nye fornybarnæringene. Menon Economics spår at Norge kan ta en markedsandel på opp mot 14 prosent for det flytende havvindmarkedet – men det fordrer at både industrien og politikerne tar viktige grep. 

På dette arrangementet i Arendalsuka, skal vi diskutere hvordan Norge skal unngå et globalt utenforskap. I oljealderen har vi nytt godt av å være verdensledende. Vi har særnorske regler og skreddersydde tilpasninger. Innen havvind er bildet snudd opp ned. Vi må være en global spiller for å få kostnadene ned og investeringsviljen opp. Da må både regulering, krav og kapitaltilgang gjøre det attraktivt å satse på havvind i Norge.

Eksport i havvind handler om mye mer enn bare kraften vi skal selge. Norge er blant nasjonene i verden som utvikler flest flyterteknologier og har sterk markedsposisjon innen plattformer, kabler og installasjon . . Norge kan ta en posisjon som foregangsland på flytende havvind gjennom en innovativ leverandørindustri som har vist at de kan tilby globalt skalerbare løsninger. 

Under Arendalsuka utfordrer vi politikerne våre på hvordan vi forvalter fortrinnene våre på riktig måte, hvordan vi sikrer at det globale markedet investerer i og kjøper norske løsninger - og hvordan flere norske SMB kan vokse havvindmarkedet. Vi får presentert ny innsikt om eksportpotensialet vårt og vi får viktige innspill om en eksportstrategi fra industrien selv.

Vel møtt! Det blir kaffe og mingling etter debatten på scenen. 

Program

TimeEventSpeakers
11.00

Velkommen

Arne Vatnøy

Kommunikasjonssjef, Norwegian Offshore Wind
11.03

Like spilleregler på bortebane som hjemme

Sille Grjotheim

Leder for Fornybar Sertifisering, Norge, DNV
11.13

Panelsamtale: Norske eksportandeler i havvind

Tone Lunde Bakker

Adm.dir., Eksfin

Arvid Nesse

Cluster Manager, Norwegian Offshore Wind

Marte Midtsund

Head of Department, DNV
11.30

Politisk duell

TBC

Ingvild Kjerkol

Leder Energikomiteen (Ap)
11.45

Industripanel

Mette Harv

Executive VP, Nekkar

Geir Egil Østebøvik

Styreleder, Imenco

Signy Elde Vefring

EVP, Strategy & Technology in Aker Solutions
Get tickets here

Programme responsible

Arne Vatnøy

Communication manager

Organisers

Norwegian Offshore Wind

Eksfin

DNV

Speakers

Arne Vatnøy

Kommunikasjonssjef, Norwegian Offshore Wind

Marte Midtsund

Head of Department, DNV

Arvid Nesse

Cluster Manager, Norwegian Offshore Wind

Tone Lunde Bakker

Adm.dir., Eksfin

Sille Grjotheim

Leder for Fornybar Sertifisering, Norge, DNV

Mette Harv

Executive VP, Nekkar

Geir Egil Østebøvik

Styreleder, Imenco

Ingvild Kjerkol

Leder Energikomiteen (Ap)

Signy Elde Vefring

EVP, Strategy & Technology in Aker Solutions

Upcoming events