All events

Workshop: Samarbeid med akademia - Sikkerhetskultur offshore knyttet til fornybar energi til havs


-
Get tickets here

Workshop in Norwegian regarding collaboration in HSE.

Bakgrunn

Det er ventet en stor satsing innen fornybar energi til havs de neste årene og da særlig innen offshore wind. To store områder for havvind er utpekt og Utsira nord vil bli verdens største flytende offshore havvind park.  Havindustritilsynet (Havtil) sendt i desember et forslag på høring til ny forskrift om sikkerhet og arbeidsmiljø ved produksjon av fornybar energi til havs. EU- enhet Vest (UiS/NORCE/HVL/SUS/VID) og Energi omstilling VEST (EOV), i samarbeid med Impact Wind (kapasitetsløft) ønsker å samle sentrale aktører til en workshop for et fremtidige forskningssamarbeid knyttet til sikkerhetskultur fornybar energi til havs.

 

Program

10.00    Registrering

 

10.10    Velkommen 

Liv Reidun Grimstvedt, senterleder, senter for sjøsikkerhet, HVL

 

10.15    Innledning, det maritime Haugesund.

Sverre Meling, Maritimt Forum for Haugalandet og Sunnhordland

 

10.25    Sjøfartsdirektoratet- Ansvarsområder knyttet til sikkerhet og arbeidsmiljø ved produksjon av fornybar energi til havs

 

10.45    Norwegian Offshore Winds arbeid med HSE & Regulations gruppen

Cecilia Girard-Vika og HSE gruppeleder Anne Mork, Proactima    

 

11.00    Utvikling av sikkerhetskultur- Erfaringer fra Industri

Kjetil Bentsen fra Siemens Gamesa Norge

 

11.15    Næringsutvikling knyttet til Offshore wind 

Daglig leder, Sigmund Lier, Haugaland Vekst 

 

11.30    Lunsj

 

12.00    Korte innlednings presentasjoner fra de tre tematiske områdene (maks 10 min)

  • Regulering og multilevel governance (system/organisasjon), Ole Andreas Engen, professor, UiS 
    • UIS, UIB, NORCE og HVL
  • Interorganisatorisk kompleksitet (inkl. sjøsikkerhet), Kåre Hansen, forskningssjef, NORCE
    • HVL, NORCE, UiS, UiB
  • Helse, sikkerhet og arbeidsvilkår, Tone Njølstad Slotsvik, NORCE
    • NORCE, UIB, HVL, UIS

 

12.30    Workshop (tre grupper)

  • Prioriteringer/tematikker innen de tematiske områdene og plan for videre arbeid (gruppearbeid)
Get tickets here

Programme responsible

Cecilia Girard-Vika

Project Manager

Anne Mork

Working Group Leader, HSE

Organisers

Norwegian Offshore Wind

NORCE

Universitetet i Bergen

University of Stavanger

Høgskolen på Vestlandet

Upcoming events