All events

Næringslivsdelegasjon til Sverige: Havvindseminar

May 2, 06:00May 4, 15:00
, Stockholm, Sweden
Stockholm
Sveriges behov for elproduksjon kan komme til å tredobles innen 2050 og havvind med rette forutsetninger kan møte nesten halvparten av dette behovet viser studier. Sverige vil ha mindre produksjon enn bruk allerede i 2032, det trengs nye investeringer tilsvarende 75TWh, omtrent 19GW. Sveriges uttalt politisk ambisjon er å være fossilt fritt innen 2040.
En elektrifisering av industrien og transportsektor samt en utbygd elproduksjon er avgjorde for å nå klimamålene. Virkningen av et planlagt nettutbyggingsprogram av Svenska Kraftnät som trengs for å oppdatere et av Europas eldste transmission network i tråd med landets energiovergangsstrategi vil også bidra til at utbygging av havvind vil ta ytterlige fart. Nye aktive havvindmølleparker er forventet fra 2025 og utover. Lillgrund med 48 turbiner, 110 MW ble bygget ut så tidlig som 2008. Norske havvindselskaper er klare til å samarbeide med den svenske industrien for å skape et sterkt og bærekraftig tilbud og lage løsninger som ikke bare Norden trenger, men som også Europa tenger for å nå deres mål om 60 GW innen 2030 og 300 GW havvind innen 2050. Under næringslivsdelegasjon blir det organisert to havvindseminarer hvor vi vil se på muligheter for samarbeid/synergier, ambisjonsnivå, muligheter, rammeverk, operatør forventinger, FoU og innovasjon, bistand fra virkemiddelapparat,  supply chain utfordringer og innspill fra leverandørkjeden på begge sider av grensen.

Program

Stockholm 2. mai
10:00 - 11:00 Offisiell åpningsarrangement: Norge & Sverige - Sterkere sammen enn hver for oss. 18:00 - 20:30 Returmottakelse. (med forbehold om plass, meld din interesse i påmeldingskjemaet)
Stockholm 3. mai
09:30 - 12:00 Seminar på Havvind: Svensk samarbeid for utbygging av havvind i Skandinavia 12:00 - 13:00 Minglelunsj 13:00 - 14:00 (Cont.) Seminar på Havvind 15:00 - 18:00 Transport fra Stockholm til Gøteborg 19:00 - 21:30 Mottakelse. På menyen er norske og svenske råvarer satt sammen til et Norsk-Svensk samarbeid
Gøteborg 4. mai
11:00 - 11:45 Plenumsåpning: Norge & Sverige - Sterkere sammen om utvikling av fremtidens grønne industrier 12:30 - 15:00 Norsk – Svensk samarbeidsplattform for utvikling av leverandører og verdikjede for havvind til et marked i vekst: Nordsjøen og det Baltiske hav

Selskaper

Selskaper som har bekreftet deltagelse er bl.a.: RWE, Equinor, Aker Offshore Wind, Magnora, Deep Wind Offshore, Statkraft, Aker Solution, Swedish Wind Energy Association, Svenske kraftnett, SR Energy, Njordr, DNV, Hitachi Energy, METCenter, Hexicon, Spor, Eksfin, Innovation Norway, Business Sweden, Kongstein, Seatwirl, NKT – Cables, Origo Solutions and Tampnet.

Praktisk informasjon

Program Registrering  
  • Svenske bedrifter og organisasjoner deltar kostnadsfritt.
 
  • Norske bedrifter og organisasjoner betaler deltakeravgift. Prisen er satt etter størrelse (store betaler 15.000NOK, mellomstore betaler 10.000NOK og små betaler 5.000NOK mer informasjon her). Det er lik pris om man melder seg på et eller flere arrangement i en eller begge byer. Deltakeravgiften vil bli fakturert i etterkant av besøket.  

Upcoming events