All events

Developers Tour: Brigg Vind


-
Sverdrups gate 27, Stavanger,
Stavanger

Norwegian Offshore Wind og Brigg Vind inviterer til leverandørsamling i Stavanger 13 juni. Benytt anledningen til B2B-møte med Brigg Vind partnerne Vårgrønn, Å Energi og Corio Generation om mulighetene på Sørlige Nordsjø II og havvindmarkedet for øvrig. This event is in Norwegian only.

DATO: 13 JUNI

TID: Faglig program kl. 10.00-12.00, Lunsj 12.00-12.30, B2B 12.30-17.00.

STED: STAVANGER

Benytt anledningen til B2B-møte med Brigg Vind partnerne Vårgrønn, Å Energi og Corio Generation om mulighetene på Sørlige Nordsjø II og havvindmarkedet for øvrig.

[button link="https://app.checkin.no/event/58150/developers-tour%3A-brigg-vind" newwindow="yes"] Meld deg på [/button]

Brigg Vind er et havvindkonsortium for Sørlige Nordsjø II bestående av Vårgrønn, Å Energi, og Corio Generation.

Vårgrønn, et joint venture mellom Plenitude (Eni) og HitecVision, er Norges største rendyrkede havvindselskap, Å Energi er et resultat av sammenslåingen av Agder Energi og Glitre Energi og er Norges største fornybarselskap med virksomheter i hele verdikjeden, og Corio Generation, med hovedkontor i Storbritannia, er en ledende internasjonal havvindutvikler og er et porteføljeselskap av Green Investment Group.

Brigg Vind ønsker dialog med aktører som er interessert i å vite mer om mulighetene innen havvind og vil være med å utvikle en bærekraftig norsk leverandørindustri som skaper positive lokale ringvirkninger.

De har sterk lokal forankring på Sør-Vestlandet og global erfaring fra store havvind-prosjekter i det internasjonale markedet. Sammen har konsortiet unik kompetanse på havvind, kraftsystemer, energimarkeder og finansiering.

Les mer om Brigg Vind på www.briggvind.no.

Program

09.30-10.00: Registrering og mingling
10.00-10.05 Velkommen v/ Norwegian Offshore Wind og Brigg Vind
10.05-10.15 Havvindambisjoner i Rogaland v/ Kari Nessa Nordtun, Ordfører i Stavanger
10.15-10.55 Presentasjoner ved Brigg Vind partnerne Vårgrønn, Å Energi & Corio Generation
 • Vårgrønn – Erik Mathias Dugstad
 • Å Energi – Jarle Dyrdal
 • Corio Generation – Sonja Indrebø
 • Brigg Vind – Bjørnar Talset
10.55-11.25 Muligheter i havvind for den norske leverandørkjeden
 • Status og potensial i den norske leverandørkjeden til havvind v/ Jarle Dyrdal, Å Energi/Brigg Vind
 • Hva kreves av en leverandør til havvind? – Stein Oddvar Sægrov, Innovasjon Norge
 • Erfaringer fra å bygge leverandørkjeder for havvind i andre markeder – Matthew Gleeason, Corio Generation
11.25-11.50 Paneldebatt – Hvordan lykkes som leverandør til havvind?
 • Stein Oddvar Sægrov, Innovasjon Norge
 • Harald Minge, Næringsforeningen i Stavanger-regionen
 • Bjørn Johansen, Brigg Vind
 • Arvid Nesse, Norwegian Offshore Wind
11.50-12.00 Oppsummering og informasjon om B2B møter
12.00-12.30 Lunsj
12.30 – 17.00 B2B-møter
 

Upcoming events