We are ready for Arendalsuka!

'

PHOTO: Arne Vatnøy/Norwegian Offshore Wind

During Norway´s biggest political workshop, we invite you to exciting discussions with leading politicians and experts on export, co-existence, entrepreneurship and industry building. Read more about our program here (In Norwegian only).

Havvind – en kraftfull eksportindustri

Onsdag 17.08 kl 10.30 – 12.00
Sted: Vision of the Fjords
Arrangører: Norwegian Offshore Wind, Innovasjon Norge, Eksfin

 

Eksport fra havvind handler om mer enn bare kraft og kabler. Norge har en solid leverandørindustri som kan gjøre det stort på verdens markeder, men mange land puster oss i nakken og tar globale posisjoner. Her skal vi presentere analyser av hvilke markeder norske bedrifter bør sikte seg inn på, og diskutere hvordan offentlig og private investeringer skal bidra til internasjonal vekst.

Næringsminister Jan Christian Vestre deltar, sammen med blant andre Tone Lunde Bakker i Eksfin, Håkon Haugli fra Innovasjon Norge og flere representanter fra industrien.

Les mer om arrangementet her

________________________________________________

Slik blir Norge havvinnere!

Torsdag 18.08 kl 19.30 – 23.00
Sted: Bærekraftscenen
Arrangører: Norwegian Offshore Wind, Energy Valley, Cap Gemini, Innovasjon Norge

Norge skal bygge ut 30 GW havvind innen 2040 og har en ambisjon om å bli en verdensledende havvindnasjon. Havvind er også en del av regjeringens eksportsatsing. 

Russlands invasjon av Ukraina har ført til økt etterspørsel etter fornybar energi. Norsk havvind kan spille en viktig rolle i den europeiske energisikkerheten samtidig som verden jobber med å nå netto null.  

På dette arrangementet presenterer Cap Gemini en analyse av hva som må til, og hvilke beslutninger som må tas når, for at vi skal innfri alle disse målene innen 2040. 

Vi får høre fra industrien selv, fra noen av finansinstitusjonene som skal finansiere det grønne skiftet og Terje Aasland stiller i politisk duell med Nikolai Astrup fra Høyre.

Etter det faglige programmet, inviterer arrangørene til visning av partilederdebatten på kinolerretet og servering av lokalt produserte pølser og forfriskninger i tilstøtende lokale. 

Med på scenen får vi blant andre Olje- og energiminister Terje Aasland, Innovasjon Norge-direktør Håkon Haugli, Kristin Birkeland Sørensen fra DNB, Kjetil Lund fra NVE, Tone Lunde Bakker fra Eksfin, Hildegunn Blindheim fra Norsk Olje og Gass, samt andre sentrale havvindaktører som Statnett, Equnior og Aker Offshore Wind.

Les mer om arrangementet her

_____________________________________________________________

Fugl, fisk og midt i mellom: Sameksistens rundt havvind

Tirsdag 16.08 kl. 10.30 – 12.00
Sted: Vision of the Fjords
Arrangører: Norwegian Offshore Wind, DNV

Med fakta, forskning og opplysning håper vi å forene interessene rundt den viktigste verdiskaperen vi har i Norge – havet. Norge har lange tradisjoner med lavt konfliktnivå. Det må vi sørge for at fortsetter når vi nå bygger ut havvind - en ny næring som skal bli en del av vår nasjonale grønne identitet innen 2030.

Vi gleder oss til å få med oss Thina Saltvedt fra Nordea, adm. Dir i Zero Sigrun Aasland, leder i WWF Karoline Andaur, Marte Rusten og Tor Jensen fra DNV, Audun Maråk i Fiskebåt og Arne Eik i Equinor. Vi skal utfordre politikerne våre på hvordan vi best mulig sikrer en god vei videre for alle næringene på havet, og ser frem til å ha med blant andre Rasmus Hansson fra MdG og Nikolai Astrup fra Høyre.

Les mer om arrangementet her

__________________________________________________________

Innovasjon kommer nedenfra: Gründerskap i havvind

Torsdag 18.08 kl 12.30-14.00
Sted: Vision of the Fjords
Arrangører: Norwegian Offshore Wind, Flow

Når vi skal bygge en ny, norsk storindustri trenger vi nye, norske ideer. Ofte er det de små og mellomstore selskapene som driver frem innovasjon. Hvilken posisjon kan norske gründere ta i verdikjeden? Hva er behovene?

Her møter du blant andre Katapult Ocean, Hans Henriksen Marki, Tove Røskaft i Aker Offshore Wind, Nikolai Astrup fra Høyre, og flere investorer og havvindgründere som skal bidra inn i en ny storindustri.

Les mer om arrangementet her

KONTAKT: Arne Vatnøy, tlf. 93 44 35 52, epost: arne.vatnoy@offshore-wind.no

Related articles

Join our newsletter

Get weekly updates from the industry and other Norwegian Offshore Wind content

Sign up here

Latest news

Green light for five new offshore wind test turbines in Norway

Read more

New webinar series for vocational training and education in offshore wind

Read more

Greek offshore wind plan triggers Norwegian expertise

Read more