EU gir 290 millioner kroner til testing av flytende havvind i Rogaland

EU gives NOK 290 million for testing floating offshore wind in Norway! <IN ENGLISH BELOW> 30.3.2020 - kl. 13.15 Pressemelding                                                                                              EU gir 290 millioner kroner til testing av flytende havvind i Rogaland   Et internasjonalt konsortium har fått tilsagn om støtte fra EU til et prosjekt som skal designe, bygge, installere og drifte en flytende havvindmølle ved testsenteret på Karmøy. Dette vil være første gang en 10 MW vindturbin brukes på et flytende fundament.   Prosjektet har som formål å demonstrere et flytende betongfundament, OO-Star, som er utviklet av Dr. techn. Olav Olsen.  Unitech Offshore skal levere de undersjøiske kablene. Blant andre deltagere er Kværner og DNV GL.   Den flytende vindturbinen skal installeres på testfeltet til Metcentre og Sustainable Energy Catapult 10 km vest for Karmøy. De norske deltakerne er alle del av Norwegian Offshore Wind Cluster som har koordinert arbeidet fra norsk side.    Hovedmålet med FLAGSHIP-prosjektet er å demonstrere en kostnadseffektiv 10 MW flytende offshore vindturbin for å sikre at kostnad reduseres til 40-60 € / MWh i 2030.   I evalueringen fikk prosjektet full score fra EU-kommisjonen og ble derfor valgt blant 14 konkurrerende konstellasjoner. Partnerne er nå invitert til å starte prosessen for å lande den endelige avtalen som innebærer en støtte på omkring 25 millioner euro. Dette er det nest største EU-finansierte prosjektet i Norge gjennom tidende (og aller størst målt etter dagens kronekurs). Samarbeidet om prosjektsøknaden startet allerede våren 2019, og i samarbeid med EU-ekspertene i Innovasjon Norge. Konsortiet, som ledes av spanske Iberdrola, består av selskaper og institusjoner fra Norge (Dr. techn. Olav Olsen, Kværner, Unitech Offshore, MetCentre, DNV GL), Spania (Core-Marine, Cener, IHC, Zabala Innovation Consulting), Frankrike (EDF) og Danmark (DTU).   Horisont 2020 er EUs rammeprogram for forskning og innovasjon. Med et totalt budsjett på 80 milliarder euro i perioden 2014-2020 er EU-programmet verdens største satsning på forskning og innovasjon.    Kontaktpersoner: Norwegian Offshore Wind Cluster:      Arvid Nesse, Klyngeleder, +47 975 97 384 Kværner ASA:                                      Niklas Eric Indrevær, VP Business Development, +47 974 07 889 Dr. Techn Olav Olsen AS:                    Olav Weider, adm dir, +47 901 89 924 Unitech Offshore AS:                           Gunnar Birkeland, CEO, +47 909 81 029                              Press release EU gives NOK 290 million for testing floating offshore wind in Norway! An international consortium has received a commitment for EU funding for a project to design, build, install and operate a floating offshore wind turbine at the MetCentre in Norway. This will be the first time a 10 MW wind turbine is used on a floating foundation. The project aims to demonstrate a floating concrete foundation, OO-Star, developed by Dr. techn. Olav Olsen. Unitech Offshore will supply the submarine cables. Among other Norwegian participants are Kvaerner and DNV GL. The floating wind turbine will be installed on the test area of ​​Metcentre and Sustainable Energy Catapult 10 km west of Karmøy, South-West Norway. The Norwegian participants are all part of the Norwegian Offshore Wind Cluster which has coordinated the work from the Norwegian side. The main objective of the FLAGSHIP project is to demonstrate a cost-effective 10 MW floating offshore wind turbine to ensure that the cost per MWh is reduced to 40-60 € / MWh in 2030. In the evaluation, the project received a full score from the European Commission and was therefore selected from among 14 competing constellations. The partners have now been invited to start the process of landing the final agreement, which involves a grant of around EUR 25 million. This can thus become one of the largest EU-funded projects in Norway. Cooperation on the project application started already in the spring of 2019, and in collaboration with the EU experts in Innovation Norway. The consortium, led by Spanish Iberdrola, consists of companies and institutions from Norway (Dr. techn. Olav Olsen, Kvaerner, Unitech Offshore, MetCentre, DNV GL), Spain (Core-Marine, Cener, IHC, Zabala Innovation Consulting), France (EDF) and Denmark (DTU). Horizon 2020 is the EU's framework program for research and innovation. With a total budget of 80 billion euros in the period 2014-2020, the EU program is the world's largest investment in research and innovation. Contacts: Norwegian Offshore Wind Cluster: Arvid Nesse, Cluster Manager, +47 975 97 384 Kvaerner ASA: Niklas Eric Indrevær, VP Business Development, +47 974 07 889 Dr. Techn Olav Olsen AS: Olav Weider, CEO, +47 901 89 924 Unitech Offshore AS: Gunnar Birkeland, CEO, +47 909 81 029

Join our newsletter

Get weekly updates from the industry and other Norwegian Offshore Wind content

Sign up here

Latest news

Green light for five new offshore wind test turbines in Norway

Read more

New webinar series for vocational training and education in offshore wind

Read more

Greek offshore wind plan triggers Norwegian expertise

Read more