Operation & Maintenance

Beerenberg Services

About

Beerenberg-konsernet har i mer enn 40 år levert nyskapende serviceløsninger for et bredt spekter av industrielle virksomheter. Vår virksomhet dekker hele livssyklusen fra feltstudier og nybygg til vedlikehold, modifikasjoner og livstidsforlengelse - alltid med fokus på å forbedre HMSK, produktivitet og forutsigbarhet.

Visit website
Location
Rogaland
Supply Chain
Operation & Maintenance
Employees
Large
Website
beerenberg.com/

Become a member

Join over 380+ companies and become a member