Development & Engineering

Geodata

About

Geodata er markedsledende i Norge på geografiske informasjonssystemer og tilhørende teknologi. Hos oss får du eksperter på å presentere, analysere og visualisere data i digitale kart. Vi tilbyr programvaren du trenger, dataene du ikke har selv og kompetansen som må til for å bygge en løsning basert på geografisk informasjon.

Visit website
Location
Oslo
Supply Chain
Development & Engineering
Employees
Medium
Website
geodata.no/

Become a member

Join over 380+ companies and become a member