All events

Havvindkonferansen 2022

October 17, 22:00October 18, 21:59
Bryggetorget 3, Oslo,
Felix kongresssenter

Denne årlige konferansen arrangert av Norwegian Offshore Wind har blitt Norges viktigste møteplass for havvindindustrien. Vi samler leverandørbedrifter, utviklere, forskere, politikere og interessegrupper til faglig påfyll og meningsutveksling rundt den norske havvindsatsingen.

 

PROGRAM

ÅPNING 09.00-09.30
Intervju med Statssekretær Andreas Bjelland Eriksen Innledning med leder i Norwegian Offshore Wind, Arvid Nesse
HAVNETT 09.30 -10.45
I desember legger NVE fram de første vurderingene rundt de ulike alternativene for tilkopling til strømnett. Vi skal drøfte konsekvensene for industrien og veien videre.

Håkon Borgen i Statnett legger fram deres planer for det norske havnettet. Niclas Broman fra Svenska Kraftnät opplyser oss om hvordan svenskene jobber med havnett. Leon Notkevich fra Aabø Power Consulting legger fram sin havnettanalyse.

Det blir panelsamtale om arkitekturen i det norske havnettet med Ebba Phillips John fra RWE, Håkon Borgen fra Statnett, Gunnar Birkeland, styreleder i Norwegian Offshore Wind og Leon Notkevich.

30 GW - HVOR? 11.15-12.30

Regjeringen har en ambisjon om 30 GW havvind innen 2040. De skal lete etter nye områder som skal åpnes for utbygging. Vi inviterer her til kunnskapsdeling og diskusjon om arealbruk, plassering og sameksistens.

Anette Ødegård i NVE, Asgeir Sorteberg fra Universitetet i Bergen Svein-Håkon Lorentsen fra NINA innleder, og vi får debatt mellom Henning Wede fra Havforskningsinstituttet og Jan Henrik Sandberg fra Noregs Fiskarlag. Ingrid Lomelde fra Aker Offshore Wind presenterer hvordan utviklerne selv kan planlegge for god sameksistens.

HAR VI NOK KAPASITET I LEVERANDØRINDUSTRIEN? 13.30 -14.30

Den norske industrien er ivrige etter å komme i gang med de planlagte prosjektene i Norge. Både Trollvind, Utsira Nord og Sørlige Nordsjø II vil kreve store investeringer og kompetanse. Hvordan skal vi rigge oss for å møte behovet?

RCG Nordic har på oppdrag fra Vårgrønn, Agder Energi og Corio Generation gjennomført den hittil mest omfattende analysen av Norges leverandørbedrifter og deres mulighet til å levere produkter og tjenester til den sterkt voksende globale havvindindustrien. Tor Inge Vevatne lanserer rapporten, og presenterer de viktigste funnene. Sonja Indrebø fra Equinor legger fram hvordan Trollvind potensielt kan bli en fast track for å bygge leverandørkjeder. Vi intervjuer Alexandra Kofoed fra Fred Olsen Windcarrier om behovet for fartøykapasitet. Martalena Eriksen presenterer en ny havvindrapport om kapasitet fra Polish Investment and Trade Agency, og DNVs Frida Mattson gir oss de ferskeste oppdateringene fra deres Energy Transition Outlook.
PENGER OG PREMISSER 15.00-16.00

Signalet fra regjeringen er at tildelingen av Utsira Nord og Sørlige Nordsjø II skjer våren 2023. Her skal vi belyse og drøfte hva som må på plass for å sikre gode og rettferdige konsesjonsrunder, og hvordan vi finansierer de første utbyggingene på norsk sokkel.

Even Winje fra Menon legger fram den siste break even-analysen for flytende havvind.  Knut Vassbotn presenterer beregninger av kostnadsnivå for Utsira Nord. Ola Hermansen fra Hjort Advokater presenterer en juridisk analyse av hva hvordan de kvalitative kriteriene på Utsira Nord kan innrettes. Vi får intervjuer med Hildegunn Blindheim fra Offshore Norge og tidligere Olje og Energiminister Tina Bru. 

Sikre deg en plass nå, kun 250 billetter totalt!
[button link="https://www.checkin.no/event/45735/havvindkonferansen-2022" newwindow="yes"] FOR REGISTRERING TRYKK HER[/button]

Organisers

Norwegian Offshore Wind

Upcoming events